nüfuz

nüfuz
is. <ər.>
1. Bir adamın sözü keçmə, hörməti, etibarı, təsiri olma; hörmət, etibar, təsir; avtoritet. Naməlsəm camaatının arasında Əminin nüfuzu gündən-günə artır. N. N.. Cülus günündə iştirak etmək üçün xəlifə nüfuzu altında olan ölkələrin hökmdarları da öz mühafizə qoşunları ilə bərabər Bağdada gəlmişdi. M. S. O.. Nüfuz qazanmaq – hörmət qazanmaq, hörməti, etibarı artmaq, avtoritet qazanmaq. Nüfuzdan düşmək – hörməti, etibarı itmək, əvvəlki etibarı qalmamaq. <Xəlil> onun yanında nüfuzdan düşməsin deyə, işi birtəhər, zarafatla yola vermək istədi, zorla gülümsündü. M. Hüs.. Nüfuzdan salmaq – hörmətdən, etibardan salmaq, bihörmət etmək, alçaltmaq. <Sadıqov:> Bu məni biabır etməkdir, nüfuzdan salmaqdır. İ. Ə..
2. Təsir etmə, keçmə, içəriyə işləmə. Nüfuz etmək – təsir etmək, işləmək, keçmək. Qurban . . sümüklərinə qədər nüfuz edən soyuqdan bir yumaq kimi büzüşdü. . A. Ş.. Onun iti nəzərləri geniş üfüqlərə nüfuz edir. M. Hüs.. May günəşi elə bil onun ürəyinin içinə qədər nüfuz edir. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nüfuz — is., Ar. nufūẕ 1) İçine geçme 2) mec. Söz geçirme, güçlü olma, erk Birbirlerinin servetlerini, nüfuzlarını, rütbelerini, kabiliyetlerini bilirlerdi. A. Ş. Hisar Birleşik Sözler nüfuz ticareti Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller nüfuzu altında… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nüfuz — (A.) [ ذﻮﻔﻥ ] 1. etki etme, işleme. 2. etki gücü. ♦ nüfuz etmek işlemek, etki etmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • nüfuz etmek — 1) bir şeyin içine işlemek, geçmek Tatlı bir duman, bütün varlığını sararak en derin yerlerine kadar nüfuz ediyordu. P. Safa 2) inceliğine varmak, anlamak 3) etkili olmak Ecnebiler ona değil, o ecnebilere nüfuz ediyordu. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nüfuz ticareti — is. Bir kimsenin bulunduğu makamın gücüne dayanarak bazı işlere karışıp kendine çıkar sağlaması Ben yıllardan beri bir türlü bu nüfuz ticareti üzerinde davamı anlatamamışımdır. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nüfuz — ə. 1) iç tərəfə keçmə, təsir etmə; işləmə; 2) sözü keçmə; avtoritetlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • NÜFUZ — Sözü geçer olmak, sözü dinlenmek. * Vücudundan işleyip geçmek. İçine alan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mütənəffiz — ə. nüfuz sahibi; nüfuzlu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MENFEZ — Nüfuz edecek delik, pencere. Delik. Ağız. Yarık. Girilecek yer …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTENEFFİZ — Nüfuz sahibi, sözü geçer olan. İtibarı cari bulunan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SAKİF — Nüfuz eden, sözünü dinletip geçiren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”